Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare – Elev/Stödassistent

Barn och fritid |Yrkesvux

Utbildningen leder till

BARNSKÖTARE

Efter avslutad utbildning med inriktning barnskötare har du möjlighet att arbeta inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskola innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

ELEVASSISTENT/STÖDASSISTENT

Efter avslutad utbildning med inriktning elevassistent/stödassistent har du möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsvariationer. Denna inriktning motsvarar barn- och fritidsinriktningen socialt arbete.

-Som elevassistent arbetar du i en skola och stöttar elever som av olika anledningar behöver extra stöd för att följa med i undervisningen.

-Som stödassistent arbetar du med att ge stöd åt personer i olika åldrar som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Du kan jobba på bostad med särskild service eller daglig verksamhet med att ge pedagogiskt stöd och omsorg.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Detta är en yrkesutbildning med kurser inom barn- och fritid. Under den sista studieperioden väljer du mellan inriktningarna barnskötare eller elevassistent/stödassistent.

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Viktig information: Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 5000 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-BSE-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-22

2024-01-08 — 2024-06-28

2024-08-05 — 2024-11-15


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Styrmansgatan 21B, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Tibblin Larsson, maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@arbvux.goteborg.se