Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare-Elev/Stödassistent – flex

Barn och fritid |Yrkesvux

Utbildningen leder till

BARNSKÖTARE ELLER ELEVASSISTENT/STÖDASSISTENT

Detta är en yrkesutbildning med kurser från barn- och fritidsområdet. Under den sista studieperioden väljer du mellan inriktningarna barnskötare eller elevassistent/stödassistent.

BARNSKÖTARE

Efter avslutad utbildning med inriktning barnskötare har du möjlighet att arbeta inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskola innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

ELEVASSISTENT/STÖDASSISTENT

Efter avslutad utbildning med inriktning elevassistent/stödassistent har du möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsvariationer. Denna inriktning motsvarar barn- och fritidsinriktningen social arbete.

-Som elevassistent arbetar du i en skola och stöttar elever som av olika anledningar behöver extra stöd för att följa med i undervisningen.

-Som stödassistent arbetar du med att ge stöd åt personer i olika åldrar som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer och som beviljats insatser enligt lag. Du kan jobba på bostad med särskild service eller daglig verksamhet med att ge pedagogiskt stöd och omsorg.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

”Att jobba med barn är att jobba med framtiden! Denna utbildningen passar mig eftersom jag redan jobbar extra på en förskola. Det är bra att ha undervisning två dagar i veckan och studera resten på egen hand.”  –citat av elev på utbildningen.

Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.  Vid kursstart görs en individuell studieplan och du kan välja studietakt (50% eller 100%). Utbildningens längd varierar beroende på din studietakt.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning. Under dessa veckor är utbildningens studietakt 100%.

Viktig information: Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

För mer information, se här

Innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-BSF-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08    –   2024-06-28

2024-08-05   –   2024-12-20

2025-01-06   –    2025-04-11


Övrig information

Skola

MoA Lärcentrum

Plats för utbildningen

Östra Hamngatan 30-34, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Johansson maria.johansson@moa-larcentrum.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@arbvux.goteborg.se