Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare – flex

Barn och fritid |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola. Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Undervisningen av utbildningen erbjuds som FLEX , lektionerna kommer vara en blandning av  undervisning på plats i skolan, på distans via Google MEET eller inspelade lektioner.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Viktig information: Du ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.

För mer information, se här

Innehåll

Vill du arbeta med barn och barnens utveckling, ge de stimulans och trygghet, ge omsorg och möjlighet till lärande? Då ska  du söka den här utbildningen.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. I den praktiska delen får du använda de teoretiska kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola.  I den teoretiska delen av utbildningen får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik, barns rätt och pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Kunskaper om kommunikationens betydelse för lärande och utveckling är viktiga delar i utbildningen men också om grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik. Du kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. En del av utbildningen ägnas också till barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

I praktiken på förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt och där kunskaper om kulturmöten och etnicitet mm är viktiga och det lär du dig i kursen Etnicitet och kulturmöten. Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion. Det och mycket mer lär du dig i kursen Hälsopedagogik. Du kommer också möta barn med olika funktionsnedsättningar på förskolan. Det kan vara barn med fysiska funktionsnedsättningar eller barn med exempelvis ADHD, intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller autism. I kursen Specialpedagogik 1 får du mycket kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar.

Sista terminen läser du inriktningkursen Skapande verksamhet. I den kursen får du lära dig mer om skapandets betydelse för människors lärande och växande, och hur man kan använda bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår också olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

1000-1500 kr

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-BSF-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-07-05
2024-08-05 — 2024-12-27


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal