Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare språkstöd

Barn och fritid |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Som barnskötare kan du arbeta inom förskolan men även  inom viss annan pedagogisk verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att  tillsammans med förskollärare ansvara för barnens vistelse på förskolan och barnens utveckling. Du arbetar både i barngrupp  och tillsammans med förskollärare  och annan personal som arbetar på förskolan. Du kan arbeta både i kommunal  och privat förskoleverksamhet

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Har du ett intresse för att arbeta inom barnomsorg och möjlighet att studera på heltid?

Den här utbildningen vänder sig till dig som är klar med SFI D och inte har läst klart grundläggande svenska (SVA grund). Du studerar yrkeskurser med fokus på barns lärande och utveckling. Dina studier genomförs minst 70 %  på en arbetsplats (APL) ute på olika förskolor i Partille.  Under utbildningen får du stöd i yrkesspråket och läser 100 poäng svenska per period.

Utbildningen bedrivs på heltid och är upplagd så att APL varvas med teoretiska studier.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Ibland börjar du tidigt på morgonen och vissa dagar slutar du sent på eftermiddagen.

Skolan kommer begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du kommer  bland annat att läsa om barns lärande och växande och  pedagogiskt arbete.

Som barnskötare ansvarar du för barnen på en förskola tillsammans med förskolelärare.  I arbetet ingår allt från att läsa sagor, upptäcka naturen tillsammans med barnen, hjälpa de yngsta barnen med blöjbyten, påklädning och matning. På förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen eftersom detta är en viktig del av barnens utveckling. En annan viktig del av barnskötarens arbete handlar om att hålla kontakten med barnens föräldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande  vistelse under den tid de vistas på förskola.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Cirka 3000 kronor för kurslitteratur

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-BSE-2408-PE

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Partille

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-07-04
2025-08-04 – 2025-12-26
2025-12-29 – 2026-02-06


Övrig information

Skola

Partille vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Partille

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Partille

Besöksadress

Gamla Kronvägen 56, Partille

Informationsmöte

Inför antagning kommer du att bli kallad till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen. Några veckor efter informationsmötet kommer du att få besked om du får en plats på utbildningen.