Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggutbildning

Bygg och anläggning |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Trä är vårt äldsta byggmaterial och trä ingår fortfarande i alla byggprojekt. Material, verktyg, maskiner och arbetsmetoder har utvecklats men hantverket är kvar. Byggnadsträarbetaren finns med under hela bygget från formsättning av grunden till olika takkonstruktioner och inredning. Byggnadsträarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta på stora som små företag, med servicearbeten, nyproduktion eller renoveringsarbeten av allt från villor till hyreshus.

En byggnadsträarbetare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många specialiserar sig därför på exempelvis formsättning eller inredning. Som byggnadsträarbetare kommer du att få montera köksinredningar, gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster och klä hus med panel. Byggnadsträarbetare arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen. Arbetet kan innebära jobb på högre höjder. Som byggnadsträarbetare arbetar du ofta i arbetslag, men jobbet kan även innebära självständiga arbeten hos privatpersoner.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där byggnadsträarbete ska utföras.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildning med språkstöd läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Den första delen av utbildningen är samma som för murare och betongarbetare. De gemensamma delarna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning.

  • Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
    Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  • Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Under utbildningen lär du dig bygga hela huskonstruktioner såsom golvbjälklag, väggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Till detta kommer invändig och utvändig beklädnad av olika slag. Du lär dig montera kök, dörrar och fönster samt visst finsnickeri.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling Denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i upp till 36 månader. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingsmånader kan du få ditt yrkesbevis som byggnadsträarbetare. Ytterligare information gällande yrkesutbildningsavtal finns på BYN.se.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Inga direkta kostnader. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå – har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-10-23 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-06-21
2024-07-29 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-04-04


Övrig information

Skola

Utbildningscentrum Bräckegymnasiet

Plats för utbildningen

Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Kontakta: Morgan Karlsson Bräckegymnasiet, telefon 0705-642107, om du vill göra ett studiebesök.

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.