Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggutbildning – komplettering

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Arbete som byggnadsträarbetare, murare, plattsättare, betongarbetare eller golvläggare

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av bygg- och anläggningsprogrammet eller delar av yrkespaket till byggnadsträarbetare, murare, plattsättare, betongarbetare eller golvläggare och som vill slutföra din utbildning.

För att vara behörig till utbildningen måste du ha godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurserna.

Du har lektioner och handledning på skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.

Vid kursstart görs en individuell studieplan. Utbildningens längd och/eller studietakt kan variera beroende på ditt utbildningsbehov. Undervisningen sker dagtid.

Innehåll

Utbildningsinnehållet är individuellt beroende på vilka kurser du behöver komplettera. Utbildningens innehåll följer de krav som branschen ställer för att du ska kunna påbörja en lärlingsanställning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt Lärande). Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i cirka två och ett halvt år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis. Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

–  Svenska eller svenska som andraspråk

Du måste också ha godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurserna.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-BYK-2308-GG

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

 

Du måste också ha godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurserna.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-08-07 – 2023-12-29

Period 2: 2024-01-01 – 2023-06-28

Period 3: 2024-07-01 – 2024-12-27


Övrig information

Skola

Movant AB www.movant.se

Plats för utbildningen

Norra Deltavägen 3, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen,  och annat du behöver veta inför start.  Schema kommer du att få i början av utbildningen.