Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Byggutbildning

Bygg och anläggning |Yrkesvux med språkstöd

Är du intresserad av byggbranschen, men vet inte riktigt vilket yrke du ska välja?
Behöver du fortsätta läsa sfi, kurs D, eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå?
Jamen, då har du hamnat helt rätt! Här kan du nämligen välja inrikting först efter att du fått pröva olika moment som betongarbetare/murare/plattsättare gör.

Viktig information

Viktigt att du tar ditt ansvar och gör de teoretiska delarna av utbildningen som ska hjälpa dig att förstå vad du sedan gör praktiskt. Viktigt att drar nytta av lärarnas tid för att få stöd. Bra med datorvana.

Du behöver kunna använda de fyra räknesätten för att klara utbildningen.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är gemensamma. De gemensamma kurserna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning.

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
Du får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar. Du får lära dig att göra riskbedömningar.
Viktigt är att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete – detta får du träna på.
Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
Att kunna samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk är en viktig del i utbildningen.

När du har klarat av de gemensamma kurserna väljer du en inriktning; betongarbetare, plattsättare eller murare.
Under utbildningen får du vägledning och mer kunskap om vad de olika inriktningarna innehåller och leder till.
 
Kvalificerad utbildningstid
Efter yrkespaketet följer Kvalificerad utbildningstid på ett företag inom branschen. Du är då anställd lärling på ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Du ansöker om ditt yrkesbevis när du är klar med den kvalificerade utbildningstiden.

Mer information om lärlingsanställning kan du läsa på Byggbranschens yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen leder till

Arbetsmarknaden för betongarbetare, murare och plattsättare är fortfarande god till mycket god.
 
Betongarbetare arbetar bland annat med armering av betongkonstruktioner av olika slag; väggar, valv, broar, pelare och mycket mera. De arbetar också med gjutningsarbeten och avancerade golvläggningar och slipningsmetoder. Viktigt att kunna tolka och läsa armeringsritningar samt andra bygghandlingar.

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena och som murare kan du även arbeta som plattsättare. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan all verksamhet som har med husbyggnad att göra.
De vanligaste sysslorna för en murare är att mura väggar av block eller tegel och att putsa. Muraren lägger tegelstenarna eller blocken på varandra, murbruk fogar ihop varje sten eller block. Arbetet görs för hand.

Som plattsättare  sätter man olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer samt arbetar med olika material, underlag och underarbeten. Arbetet utförs med millimeterprecision. Förutom att sätta plattor ingår det i jobbet att göra det underarbete som krävs, till exempel att lägga ett tätskikt i våtutrymmen. Arbetet är ofta i människors hem vilket ställer krav på social kompetens och ett bra ordningssinne. Uppgifterna kan variera mellan allt från att sätta plattor i badrum till stora simhallar.

Se gärna film på Youtube: Yrke Betongarbetare/Murare/Plattsättare

Kostnader för eleven

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad.
Eleven få själv betala för resor till och från skolan samt till och från apl-platsen.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor. Kontakta: Morgan Karlsson 0702-267704

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: apl kommer att ske i 15 veckor under perioderna 3 och 4 

Antagning

Informationsmöte
Du kan komma att bli kallad till gruppinformation av Arbetsmarknad och vuxenutbildningen.
I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats.  Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Informationsmöte på skolan
Blir du erbjuden plats och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte av skolan tidigast 3 veckor före utbildningsstart. Under mötet kommer du att få information om hur skolan planerar utbildningen, du kommer att få prova kläder samt ställa frågor.

Kurs- och antagningsbesked:

Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen
Utbildningsanordnare: Ubildningscentrum Bräckegymnasiet
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

73 veckor

Poäng:

1 900

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-BYA-2301-GG

Studieperioder

Period 1: 2023-01-09 – 2023-07-07
Period 2: 2023-08-14 – 2023-12-29
Period 3: 2024-01-01 – 2024-07-05