Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Cykelmekaniker elkompetens

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Antal eltransporter växer snabbt i många städer i världen och för att de ska hålla länge krävs någon som kan serva dem. Vill du vara med att skapa en förändrad bild av hur transporter sker? Eltransporter är något som växer allt mer och spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara städer. Det ger möjlighet till en avlastning för såväl kollektivtrafik som biltrafik.

Under utbildningen kommer du att knyta kontakter med olika företag i branschen. Efter utbildningen kan du arbeta på cykelföretag, elfordonsproducenter och cykelverkstäder. Du kan också starta eget företag eller hitta anställning hos operatörer för uthyrning av eltransporter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

Under utbildningen får du lära dig att reparera och underhålla mindre fordon såsom cykel, elcykel, elscooter och elsparkcykel – transportmedel som används allt mer. 

  • Du får lära dig använda olika verktyg och maskiner för att reparera bland annat elcyklar.
  • Du får lära dig att felsöka och underhålla elcyklar och andra mindre elfordon. 
  • Du lär dig hur elmotorer är uppbyggda och fungerar. 
  • Du får träna på att installara elmotorer med tillhörande skyddsanordningar.
  • Du får träna på att installera elmotordrivsystem.
  • Du får träna på kundmöten och hur du skapar goda och hållbara kundkontakter .

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-ECT-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2024-01-08 – 2024-06-28

Period 2: 2024-07-01 – 2024-07-19


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så får du en tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan. Schema kommer du att få i början av utbildningen.