Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Cykelmekaniker språkstöd

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta med enklare arbetsuppgifter som cykelreparatör.
Tycker du om att jobba med händerna och lära dig verkstadsteknik, lager och smörjning så är detta rätt utbildning för dig.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det här är en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning och minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har då en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska grund/sfi och lär dig yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Delar av utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med verktyg och olika material. Du kommer att utföra enklare service och underhåll inom verkstad och cykelreparation. Du får kunskap om underhåll, miljö och lär dig om service och bemötande med kunder. På din praktik lär du dig mer om växeljustering och hydrauliska bromsar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-CYM-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning lärling

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Studiebesök

Lerums vuxenutbildning

Ulrika Haglund, Utbildningsledare  

ulrika.haglund@lerum.se

Telefon 1: 0302-521585, Telefon 2: 0724-658938

Besöksadress

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.