Gå till GRvux startsida
Placeholder for GRVux

Cykelmekaniker med språkstöd

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Lärlingsutbildnings med språksötd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är
på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare samt
svenskalärare på skolan som hjälper dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i
skolan och ute på arbetsplatsen.

Utbildningens innehåll

Tycker du om att jobba med händerna och lära dig verkstadsteknik, lager och smörjning så är detta
rätt utbildning för dig. Du kommer att få arbeta med verktyg och olika material. Du kommer att
utföra enklare service och underhåll inom verkstad och cykelreparation. Du kommer att få kunskap
om underhåll och miljö. Du kommer att lära dig om service och bemötande med kunder. På din
praktik lär du dig mer om växeljustering och hydrauliska bromsar.

Idag cyklar allt fler, är mer miljömedvetna, tänker på hälsan och det finns ett stort behov av
cykelreparatörer. Kunden är viktig och den måste snabbt, noggrant och med bra service få sin cykel
reparerad. Du läser Skolverkets nationella yrkeskurser på gymnasial nivå, med kurser från bla det
industritekniska programmet. Detta är en språkstödsutbildning som betyder att du läser svenska
samtidigt på din nivå sfi eller SVA Grund.

Utbildningen leder till

Detta är ett yrkespaket utformat för att kunna börja arbeta med enklare arbetsuppgifter som
cykelreparatör.

Kostnader för eleven

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv.
Resor från och till skola och praktikplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen
arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna,
och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och
följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du
arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen
erättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på
utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid. Om vi får fler godkända ansökningar än vi
har platser sker lottning. Vi lottar då också fram reservplatserna.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning
Utbildningsanordnare: Lerums vuxenutbildning
Ansvarig vuxenutbildning: Lerums vuxenutbildning


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

  • har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
  • inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som
    andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Lerum

Utbildningsform:

Lärlingsvux med språkstöd

Längd:

19 veckor

Poäng:

690

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRX-CYM-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-16