Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Cykelmekaniker

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta med enklare arbetsuppgifter som cykelreparatör. Tycker du om att jobba med händerna och lära dig verkstadsteknik, lager och smörjning så är detta rätt utbildning för dig.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du kommer att få arbeta med verktyg och olika material. Du kommer att utföra enklare service och underhåll inom verkstad och cykelreparation. Du får kunskap om underhåll, miljö och lär dig om service och bemötande med kunder. På din praktik lär du dig mer om växeljustering och hydrauliska bromsar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå

– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Studieperioder

2023-10-23 — 2023-12-22
2024-01-08 — 2024-04-19


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning