Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Dataanalytiker – Bas

Data/IT |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter avslutad kurs kommer du besitta en grundläggande förståelse i programmering och dataanalys, vilket ger en god förberedelse att fortsätta inom branschen, informationsteknik, programmerare, webbanalytiker, datavetare och dataanalytiker.

Via de här länkarna kan du läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket:

Webbanalytiker, se här

Programmerare, se här

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engelskspråkig lärare. Detta då fackspråket är engelska. Så för att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll ska du behärska engelska språket i tal och skrift. Du bör även ha  goda kunskaper inom matematik och god datorvana. Större delen av utbildningen genomförs på distans.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Uttryck som Internet of Things och Big Data har aldrig varit hetare. Mobiltelefoner, tv-apparater, bilar, dörrar och till och med kylskåp är enheter som i det moderna samhället genererar en stor mängd data. Data som om den används korrekt, kan ligga till stor grund för framtida beslut, men också tester, orderläggning och felsökning. Detta gör att en dataanalytikers har fått allt större ansvar och roll i det moderna samhället.

Under utbildningen kommer vi lära dig använda aktuella verktyg, teknik och ramverk som används av branschen för att du ska kunna ta steget in i din nya karriär. Tillsammans med grundläggande programmeringskunskap kommer du ha de kunskaper som krävs för att arbeta inom rollen som dataanalytiker. Vår utbildning lägger stor vikt på våra fokusområden Data Cleaning och Datavisualisering.

Data Cleaning: Då data genereras från otaliga källor; hemsidor, email, sociala medier, mobilapplikationer, rörelsemönster, tidsangivelser med mera,  är det vanligt att datasets har ofullständighet, är ostrukturerad eller en sitter på en mängd fel. Är inte data strukturerad på rätt sätt är den oanvändbar. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan det leda till stor tidsförlust och i slutändan en förlorad intäkt, men det kan också leda till att man tar beslut som är helt felaktiga.  Ett av våra två fokusområden i denna utbildning är därför att ge eleven kunskapen om dataanalytikerns grundläggande arbetsområde för strukturering av data.

Datavisualisering: Data är mer än variabler i ett exceldokument. Data berättar en historia. För att på ett framgångsrikt sätt berätta denna historia är det viktigt att dataanalytikern besitter tekniken för att visualisera och presentera datan i en form som gör den förstådd och läsbar. Utan rätt presentation, är det svårt för mottagaren att luta sig på informationen för framtida beslut, kampanjer, strategier. Denna utbildning kommer därmed lägga stor vikt vid att eleven skall få så bred kunskap som möjligt om de tekniker och verktyg som används av branschen.

Utöver de praktiska- och teoretiska ämneskunskaperna så kommer du att arbeta mycket i projekt för att stärka din kommunikativa förmåga samt dina erfarenheter av teamarbete. Du kommer också få grundläggande förståelse för entreprenörskap, hur man arbetar mot och följer upp mål samt hur du tar just din idé och förverkligar den.

Du behöver inte några förkunskaper inom programmering för att kunna ta steget in i din nya karriär som dataanalytiker. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eventuella kostnader för kurslitteratur och resor kan tillkomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-DAB-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Engelska

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-06-21


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Avichai Arbiv, Utbildningsledare  

avichai.arbiv@lerum.se

Telefon 1: 0302-521525, Telefon 2: 076-8863823

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.