Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Elektriker

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Installationselektriker: Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller i industrier. Du kan även arbeta med ombyggnationer där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Elektriker är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb.

Industrielektriker: Industrin blir allt mer automatiserad. Industriprocesserna måste löpa på utan störningar. Industrielektriker är en viktig funktion för att säkerställa att styrsystem och maskiner fungerar. Felsökning och olika former av  kvalitetskontroller är en viktig del i arbetet.

Starten på utbildningen är gemensam för installationselektriker och industrielektriker. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Båda inriktningarna ger stora möjligheter att läsa vidare.

Arbetsgivarna kan variera, allt från större industriföretag till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där ditt arbete ska utföras. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08:00-15:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

  • Under utbildningen tränar du på att planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, instrument, verktyg och material.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
    Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
    Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.

Utbildningen innehåller de kurser som ECY  – Elbranschens centrala yrkesnämd rekommenderar för vuxenstuderande. För mer information se ECY:s hemsida:
https://ecy.com/bli-elektriker/utbildning/utbildning-till-elektriker-inom-vuxenutbildning/

Det finns även möjlighet att lägga till Matematik 1, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5 parallellt med yrkeskurserna. Godkänt betyg i dessa kurser eller motsvarande krävs för att vara behörig för ett framtida ECY-certifikat.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag, i 1600 timmar. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Mer information hittar du här: Lärling – Svenska Elektrikerförbundet (sef.se)

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur är ca 1750 kr och arbetskläder är ca 1500 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-ELE-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1 2024-01-08 — 2024-06-28

Period 2 2024-07-01 — 2024-12-27
Period 3 2024-12-30 — 2025-03-14


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så får du en tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett digitalt möte om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.