Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Elektriker – komplettering

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Installationselektriker: Efter utbildningen kan du arbeta med nybyggnationer av bostäder eller i industrier. Du kan även arbeta med ombyggnationer där du byter ut gamla ledningar och utrustning. Du kan dra ström till motorer, fläktar, montera elcentraler och mycket annat. Elektriker är ett yrke som ger möjligheter till många olika sorters jobb.

Industrielektriker: Industrin blir allt mer robotiserad. Industriprocesserna måste löpa på utan störningar. Industrielektriker är en viktig funktion för att säkerställa att robotsystemen och andra maskiner fungerar. Felsökning och olika former av kvalitetskontroller är en viktig del i arbetet.

Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Båda inriktningarna ger stora möjligheter att läsa vidare.

Arbetsgivarna kan variera, allt från större industriföretag till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där ditt arbete ska utföras.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av El- och energiprogrammet eller yrkespaket till elektriker och har godkänt betyg i minst 300 poäng i yrkeskurser från utbildningen på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Vid kursstart görs en individuell studieplan. I samband med kartläggningen av din individuella studieplan kan du välja inriktning. Utbildningens längd och/eller studietakt kan variera beroende på ditt utbildningsbehov.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Yrkespaketet elektriker komplettering har två valbara inriktningar; Installation och Industri.

Utbildningen innehåller de kurser som ECY  – Elbranschens centrala yrkesnämnd rekommenderar för vuxenstuderande. För mer information se ECY:s hemsida.

Det finns även möjlighet att lägga till Matematik 1, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5 parallellt med yrkeskurserna. Godkänt betyg i dessa kurser eller motsvarande krävs för att vara behörig för ett framtida ECY-certifikat.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur är 1750 kr och skyddskläder är cirka 1500 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Dessutom måste du ha med dig minst 300 poäng i yrkeskurser från El- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

 

Dessutom måste du ha med dig minst 300 poäng i yrkeskurser från El- och energiprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ämnen från yrkespaket inom vuxenutbildning.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1 2023-10-23 — 2023-12-29
Period 2 2024-01-01 — 2024-06-28

Period 3 2024-07-01 — 2024-12-27


Övrig information

Skola

Movant AB www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett informationsmöte om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.