Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare/Fastighetstekniker

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Fastighetsskötare och fastighetstekniker har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan till exempel vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.

Starten på utbildningen är gemensam för inriktningarna Fastighetstekniker och Fastighetsskötare. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information.

Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Fastighetsskötaren utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter.

Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla, värme och ventilation. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600 08:00-15:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

För mer information, se här

Innehåll

Fastighetsskötare:

 • Du träna på felsökning och enklare reparationer inom fastigheten.
 • Du får kunskaper om lagar och regler inom miljöområdet, återvinning, nödutgångar och kompostering. 
 • Du får lära dig att hantera och sköta den utrustning och de maskiner som krävs för arbetets utförande.
 • Du får lära dig att utföra kontroll och byte av brandskyddsutrustning.
 • Du får lära dig administration av låssystem.
 • Du får kunskaper om vård och underhåll av den yttre och inre miljön.

Fastighetstekniker:

 • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
 • Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt.
 • Du får lära dig testa funktion hos brandlarm.
 • Du får lära dig att utarbeta beslutsunderlag inför inköp och investeringar.
 • Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.
 • Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på din kommande arbetsplats.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-FTS-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1 2024-01-08 – 2024-06-28

Period 2 2024-07-01 – 2024-12-27


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.

Mejla goteborg@movant.se så får du en tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.