Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsskötare/ Fastighetsvärd – komplettering

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen är till för dig som är utbildad fastighetsskötare eller fastighetsvärd och saknar kunskap inom automatiserade tekniska system.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. I ditt dagliga arbete kommer du att ansvara för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att du säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Fastigheter kan vara bostäder men också kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.

Dina framtida arbetsgivare kan vara ett fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Undervisning sker vanligtvis på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällen får du arbetsuppgifter att lösa via skolans lärplattform.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du gör APL under utbildningstiden på det företag du arbetar på eller annat APL-företag.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
  • Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt.
  • Du får lära dig att hantera mätutrustning inom vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas.
  • Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.
  • Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 3000 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Dessutom ska ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Systemuppbyggnad

– Värmelära

– Elkraftteknik

– Fastighetsförvaltning

– Fastighetsservice – byggnader

– Fastighetsservice – VVS

– Luftbehandling  

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

 

Dessutom ska ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Systemuppbyggnad

– Värmelära

– Elkraftteknik

– Fastighetsförvaltning

– Fastighetsservice – byggnader

– Fastighetsservice – VVS

– Luftbehandling

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-10-23 – 2023-12-29
Period 2: 2024-01-01 – 2024-06-28
Period 3: 2024-07-01 – 2024-09-06


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.