Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetstekniker automatisering – påbyggnad

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Arbetar du som fastighetstekniker idag, men behöver mer kunskap i hur du hanterar automatiserade tekniska system i fastigheter samt hur man programmerar styrsystem. Utbildningen förbereder dig för den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen som sker snabbt med ökad digitalisering som resultat.

En fastighetstekniker kan arbeta på ett fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. De kan även vara anställda av kommunen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Undervisning sker på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällena får du arbetsuppgifter att lösa via skolans lärplattform.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du gör APL under utbildningstiden på din arbetsplats alternativt på ett APL-företag.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
  • Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt.
  • Du får lära dig hur uppbyggnad och funktion hos olika programmerbara styrsystem fungerar.
  • Du får får lära dig grundläggande programmeringsteknik av styrsystem.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2000 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Mät- och reglerteknik

– Mät- och styrteknik

– Programmerbara styrsystem

– Distribuerade styrsystem

– Fastighetsautomation 1

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

 

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnaisal nivå eller motsvarande:

– Mät- och reglerteknik

– Mät- och styrteknik

– Programmerbara styrsystem

– Distribuerade styrsystem

– Fastighetsautomation 1

 

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-10-23 – 2023-12-29
Period 2: 2024-01-01 – 2024-04-12


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.