Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetstekniker automatisering – påbyggnad

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Arbetar du som fastighetstekniker idag, men behöver mer kunskap i hur du hanterar automatiserade tekniska system i fastigheter samt hur man programmera styrsystemen? Är du arbetssökande fastighetstekniker och behöver mer kunskap i hur du hanterar automatiserade tekniska system i fastigheter samt hur man programmerar styrsystemen? Ja, då kan denna utbildning vara något för dig.

Du rustar dig inför den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen som sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det finns flera möjligheter att studera vidare om du är intresserad av det.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande.  

Undervisning sker på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällena får du arbetsuppgifter att lösa via lärplattform.

Innehåll

  • Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
    Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt.
  • Du får lära dig hur uppbyggnad och funktion hos olika programmerbara styrsystem ser ut. Exempelvis kompakta och modulära plc (programmable logic controller), distribuerade styrsystem, PAC (programmable automation controller), programmerbara reläer samt styrningar med persondatorer.
  • Du får grundläggande programmeringsteknik och programmering av programmerbara styrsystem.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-period: Du gör APL under utbildningstiden på din arbetsplats alternativt på ett APL-företag.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.

Tänk på att

Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Mät- och reglerteknik

– Mät- och styrteknik

– Programmerbara styrsystem

– Distribuerade styrsystem

– Fastighetsautomation 1

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

 

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnaisal nivå eller motsvarande:

– Mät- och reglerteknik

– Mät- och styrteknik

– Programmerbara styrsystem

– Distribuerade styrsystem

– Fastighetsautomation 1

 

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-04-03 — 2023-06-30

Period 2: 2023-07-03 — 2023-10-27


Övrig information

Skola

Movant AB

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.