Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fastighetsvärd

VVS och fastighet |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Rollen som fastighetsvärd beskrivs bäst i tre delar som alla är lika viktiga:

– Service och bemötande

– Budgetansvar

– Praktiska kunskaper som felsökning inom el, ventilation, vatten och sanitet, samt energi och snickeri.

God service och vänligt bemötande av hyresgästerna är nyckeln till framgång i yrket. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor med olika behov, har förmåga att skapa delaktighet genom dialog och få hyresgästerna att känna sig trygga.

Du kommer att utföra besiktning av lägenheter. Arbetet är självständigt under ansvar, men också i nära samverkan med kollegor. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, exempelvis i arbete med skötsel och reparationer i och kring fastigheter.

En fastighetsvärd kan vara anställd av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Du är garanterad tre månaders sommarjobb hos något av de kommunala fastighetsbolagen om du har minst betyg E i samtliga yrkeskurser och har slutfört din arbetsplatsförlagda utbildning, apl, samt innehar B-körkort när sommarjobbet startar.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller  apl (arbetsplatsförlagt Lärande) 2 dagar i veckan i Göteborgs Stads olika fastighetsbolag.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får kunskap om fastighetsservice och fastighetsförvaltning.
  • Du får lära dig att utföra reparationer i lägenheter och lösa olika praktiska problem som uppstår.
  • Du får kunskaper om säkerhetsfrågor, avfallshantering, energifrågor och om administration.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
    Du får träna på kommunikation med hyresgäster och konflikthantering.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2000 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. Skyddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-FSV-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Studieperiod 1: 2023-08-07 – 2023-12-29

Studieperiod 2: 2024-01-01 – 2024-06-28


Övrig information

Skola

Movant AB www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan. Schema kommer du att få i början av utbildningen.