Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fordonslackerare

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

En fordonslackerare arbetar med allt ifrån att slipa, maskera, spackla och lacka karosser till detaljer på krock- och lackskadade fordon. Som fordonslackerare kan du vara generalist eller välja att specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.

Fordonslackerare jobbar i ljusa, moderna och miljövänliga lokaler. Lackeraren använder oftast vattenspädbara färger och bär friskluftsmask i sprutboxen.

Lackeringsarbeten utförs på speciella lackeringsanläggningar och kunderna är skadeverkstäder, försäkringsbolag och privatpersoner.

Länk med mer information om yrkesområdet: Tempen på motorbranschen 2024 Västra Götaland

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.
Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig?

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

70% av utbildningen genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Du behöver genomgå en hälsoundersökning (spirometritest) för att kontrollera att din lungkapacitet är godkänd, innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen, apl. Undersökningen görs på skolan.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du får kunskaper i grundläggande fordonsteknik.

Du lär dig olika målningstekniker.

Du lär dig att utföra grundarbeten som slipning och maskering.

Du får kunskap om hur en bil är uppbyggd eftersom det förekommer en del demontering och montering av andra komponenter när du ska reparera lackskador.

Du lär dig att besiktiga och värdera skador.

Du lär dig att planera och organisera ditt arbete.

Du lär dig om arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesområdet.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetsskor ca 500 kr. Skyddskläder får du låna av skolan. Kostnad för litteratur kan tillkomma.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling. Många arbetsplatser kräver B-körkort för anställning.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRL-FDL-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-27
2025-08-04 – 2025-10-24


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningent. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Besöksadress

Otto Elanders gata 4, Västra Frölunda

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post