Gå till GRvux startsida

Fordonslackerare

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

En fordonslackerare arbetar med allt ifrån att slipa, maskera, spackla och lacka karosser till detaljer på krock- och lackskadade fordon. Som fordonslackerare kan du vara generalist eller välja att specialisera dig inom ett visst område, till exempel motivlackering.

Lackeringsarbeten utförs på speciella lackeringsanläggningar och kunderna är skadeverkstäder, försäkringsbolag och privatpersoner. Fordonslackerare jobbar i ljusa, moderna och miljövänliga lokaler. Lackeraren använder oftast vattenspädbara färger och bär friskluftsmask i sprutboxen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig? 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Skolans lärare kommer ut och besöker dig och stöttar dig i ditt lärande. Under perioder har du skolförlagd undervisning. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

Du behöver genomgå en hälsoundersökning (spirometritest) innan du går ut på den arbetsplatsförlagda utbildningen, apl. Undersökningen görs på skolan.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får kunskaper i grundläggande fordonsteknik.
  • Du lär dig olika målningstekniker.
  • Du lär dig att utföra grundarbeten som slipning och maskering.
  • Du får kunskap om hur en bil är uppbyggd eftersom det förekommer en del demontering och montering av andra komponenter när du ska reparera lackskador.
  • Du lär dig att besiktiga och värdera skador.
  • Du lär dig att planera och organisera ditt arbete.
  • Du lär dig om arbetsmiljö och säkerhet inom yrkesområdet.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetsskor ca 500 kr. Skyddskläder får du låna av skolan. Kostnad för litteratur kan tillkomma.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling. Många arbetsplatser kräver B-körkort för anställning.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2023.05.02

Anmälningskod GRL-FDL-2308-GG

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

Studieperiod 1: 2023-08-07  – 2024-01-05

Studieperiod 2: 2024-01-08 – 2024-06-28
Studieperiod 3: 2024-08-05 – 2024-10-25


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG

Plats för utbildningen

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.