Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fordonsmekaniker elbil – påbyggnad

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Denna påbyggnadsutbildning är för dig som är utbildad fordonsmekaniker men saknar kunskap inom el- och hybridfordon.

Som fordonsmekaniker elbil arbetar du med el- och hybridfordons olika komponenter och elsystem. Utbildningen ger dig en spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Det finns många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du det verkar intressant att analysera, felsöka via olika datasystem och utföra service och underhåll på el- och hybridfordon är detta en utbildning för dig.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad fordonsmekanikerutbildning, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid.

Undervisning sker en dag i veckan. Du får arbetsuppgifter att lösa via skolans lärplattform. Utbildningen går att kombinera med arbete.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Du får kunskap om elarbete och elsäkerhet samt de risker som finns i samband med arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.
  • Du får kunskap om olika el- och hybridfordonssystem
  • Du får kunskap i att genomföra service och underhåll av olika el- och hybridfordonssystem.
  • Du får kunskap i att genomföra felsökning och diagnostisering samt använda manualer, scheman och digitala informationssystem.
  • Du får kunskaper om specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
  • Du får kunskap hur man arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 3000-3500 för arbetsskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande och i ditt kommande arbete.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska  

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Bromsar, kaross och chassi

– Komfort och säkerhetssystem 1a

– Motorer och kraftöverföring

– Personbilsteknik introduktion

– Reparation av personbil och lätt transport

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

 

Dessutom ska du ha godkänt i följande kurser på gymnasial nivå eller motsvarande:

– Bromsar, kaross och chassi

– Komfort och säkerhetssystem 1a

– Motorer och kraftöverföring

– Personbilsteknik introduktion

– Reparation av personbil och lätt transport

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-10-23 – 2023-12-29
Period 2: 2024-01-01 – 2024-04-19


Övrig information

Skola

Movant AB, www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan om utbildningen och annat du behöver veta inför start. Schema kommer du att få i början av utbildningen.