Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Fordonsmekaniker elbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som fordonsmekaniker arbetar du med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Inriktningen elbil ger dig spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Det finns ett behov av kompetens om elbilsteknik i branschen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som fordonsmekaniker med inriktning på elbilsteknik. Det finns många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. Tycker du det verkar intressant att analysera, reparera och utföra service och underhåll på el- och hybridfordon är detta en utbildning för dig.

Även om utbildningen ger dig verktyg att felsöka elfel via dator måste du vara beredd på att arbetet utförs i verkstaden. Du utför också andra sedvanliga uppgifter som en fordonsmekaniker vanligtvis gör; byter bromsar och byter däck exempelvis.

Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker. Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

ca 3000-3500 för arbetskläder och kurslitteratur. Skyddskläder och visst utbildningsmaterial får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska  

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-EBT-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

Period 1: 2023-08-07 – 2023-12-29

Period 2: 2024-01-01 -2024-06-28


Övrig information

Skola

Movant AB www.movant.se

Plats för utbildningen

Hildedalsgatan 4, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Mejla goteborg@movant.se så får du tid när det passar.

Informationsmöte

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till ett introduktionsmöte på skolan. Schema kommer du att få i början av utbildningen.