Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Frisör grundutbildning

Hantverk |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Är du kreativ, social och har god fysik? Då kan frisöryrket passa dig som handen i handsken!

Om man vill jobba inom branschen ska man brinna både för hantverk och service. Du får en grundutbildning som avslutas  med ett delprov. Efter avslutad grundutbildning behöver du fortsätta fylla på dina timmar på ett frisörföretag innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med en tre veckors introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen.  Utbildningen är på heltid. Yrkessvenska är integrerade i utbildningens kurser.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Skolan är ansvarig att ta fram en lämplig lärlingsplats. Man kan även anskaffa APL-platsen själv men måste godkännas av skolan. Vissa företag kräver utdrag ur belastningsregistret och detta hjälper skolan dig med att ansöka.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge dig;

  • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder.
  • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter.
  • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten.
  • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling.
  • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice.
  • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa frågor.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteraturböcker

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-FRI-2308-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Studieperioder

2023-08-14 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-07-05

2024-08-05 — 2024-11-29


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Krokslätts Fabriker 12A, Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Studiebesök

Du kan ta kontakt med skolan om du vill göra studiebesök på skolan.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.