Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellmedarbetare

Hotell och turism |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Hotellbranschen är en framtidsbransch och flera nya hotell byggs i Göteborgsområdet eftersom det kommer fler besökare till Göteborg och det råder stor efterfrågan på personal inom hotellbranschen.

Du kan arbeta på hotell med våningsservice, frukost och servering.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en lärlingsvuxutbildning med språkstöd lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats, men du gör viss del av utbildningen i skolan. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke. För att läsa utbildningen måste du har lägst betyg G från sfi kurs C eller motsvarande och inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningen startar med att du genomgår en tre veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats som du behåller under din utbildningstid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du får vara beredd på restid till din apl-plats och i viss mån obekväma arbetstider.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Lärlingsutbildning Hotellmedarbetare med språkstöd innehåller gymnasiekurser på 500 poäng inom hotell och turism som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare.

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika avdelningar på ett hotell, så som våningsservice, frukost och servering. Utbildningstiden är 34 veckor och du studerar på heltid, det vill säga studietakten är 100 procent

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 800 kr. Eventuella arbetsskor anpassade för stående arbete. Eventuella arbetskläder i svart.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-HMA-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-22

2024-01-08 — 2024-04-12


Övrig information

Skola

ABF Vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med: therese.edvardsson@abfvux.se