Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellmedarbetare språkstöd

Hotell och turism |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Du utbildar dig inom frukostservering, lunchservering samt Housekeeping och kan börja jobba på arbetsplatser som café, hotell, vandrarhem, konferensanläggningar eller kryssningsfartyg.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar på Campus Mölndal med en tre veckors introduktion i skolans värdegrund, lärplattform och branschen. Du får även information om din kommande praktik.

Utbildningen är på heltid och upplägget är tre dagar APL samt en dag skolförlagd undervisning.

Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska grund/sfi och lär dig yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Innehåll

Inom frukostservering arbetar du med att förbereda bufféer och servera frukost för hotellgäster. Housekeeping innebär att du bidrar till att skapa ett vackert och inbjudande hotell som våra gäster vill komma till, stanna på och återvända till. Ditt arbete är viktigt för gästernas trivsel och service.

Detta lär du dig på utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur, resor till och från din praktikplats samt arbetskläder kan tillkomma.

Tänk på att

  • Din arbetsplats kan komma att kräva ett utdrag ur belastningsregistret.

  • Du kommer att hantera all slags mat och eventuellt alkohol då det är vanligt förekommande på hotell och restaurang.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRS-HMA-2408-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Du kan kontakta skolan om du vill göra ett studiebesök.
skolexp.campus@molndal.se

Besöksadress

Krokslätts fabriker 12A, 431 37 Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om denna samt om olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen. Där får du även möjlighet att ställa frågor.