Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellreceptionist och konferensvärd

Hotell och turism |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Hotellbranschen i sig är en framtidsbransch och flera nya hotell byggs i Göteborgsområdet eftersom det kommer fler besökare till Göteborg och det råder mycket stor efterfrågan på personal inom hotell- och servicebranschen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en lärlingsvuxutbildning lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats, men du gör viss del av utbildningen i skolan

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du får vara beredd på restid till din apl-plats och i viss mån obekväma arbetstider.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Lärlingsutbildning Hotellreceptionist och konferensvärd – Lärling innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom hotell och turism. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 800 kr. När du gör din APL behöver du ha mycket bekväma svarta skor och svarta kläder om inte din APL-plats har arbetskläder.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-HRK-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-22

2024-01-08 — 2024-03-22


Övrig information

Skola

ABF Vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med: therese.edvardsson@abfvux.se