Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Hotellreceptionist och konferensvärd

Hotell och turism |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Besöksnäringen har återhämtat sig efter pandemin och det råder mycket stor efterfrågan på personal inom hotell- och servicebranschen.

Hotellbranschen i sig är en framtidsbransch och flera nya hotell byggs i Göteborgsområdet eftersom det kommer fler besökare till Göteborg.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du genomgår en fyra veckor lång introduktion. Du får den information du behöver om utbildningen för att kunna ta ställning till om utbildningen är rätt för dig. Du får möjlighet att ställa frågor om ditt framtida yrke. Du matchas också mot en lärlingsplats. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. När du gör din APL behöver du ha mycket bekväma svarta skor och svarta kläder om inte din APL-plats har arbetskläder.

För mer information, se här

Innehåll

Utbildningen innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom hotell och turism. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur är ca 800 kr.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-HRK-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-06-14

2024-08-05 — 2024-09-20


Övrig information

Skola

ABF Vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med: Peter Beckne, peter.beckne@abfvux.se