Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Industri bas

Industriteknik |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Detta är ett yrkespaket utformat för att kunna börja arbeta med enklare arbetsuppgifter som montör inom industrin.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare samt svenskalärare på skolan som hjälper dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning.  I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

För mer information, se här

Innehåll

Vill du jobba inom industrin? Då ska du läsa Industri bas som ger dig en allmän introduktion och de baskunskaper som krävs för att få jobba inom tillverkningsindustrin. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Du kommer att lära dig om hur man tillverkar saker i produktion. Du lär dig om verktyg och maskiner. Du  jobbar med ritningsläsning, arbetsmiljö och säkerhet. Du får kunskaper om underhåll, automation och lär dig om datorstyrd produktion.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv.

Resor från och till skola och praktikplats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-IND-2401-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Studieperioder

2024-01-08–2024-07-05

2024-08-05–2024-12-20


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerums vuxenutbildning

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning