Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Industriutbildning – CNC-tekniker/Svetsare

Industriteknik |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

CNC-tekniker

Som CNC-tekniker kommer du att arbeta med tekniska lösningar. En CNC-tekniker kan arbeta med datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskiner tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinerna programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM -underlag. Som CNC-tekniker arbetar du ofta skift. Exempel på framtida arbetsuppgifter kan vara att kvalitetssäkra produkterna både ekonomiskt och produktionsmässigt, genomföra kvalitetskontroller på slutprodukter eller utveckla ny produktdesign.

Du kan exempelvis få arbete inom tillverkningsindustrin, inom fordons-, flygplans- livsmedels- eller möbelindustrin.

Svetsare

Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material inom flera olika branscher. Svets och sammanfogning förekommer i allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till husbyggnad.  Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. 

Framtida arbetsgivare finns inom  verkstadsindustrin, på bygg- och anläggningsföretag eller på ett  entreprenadföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Starten på utbildningen är gemensam för CNC-tekniker och svetsare. Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information.

Yrkesutbildning med språkstöd läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå.

Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 0830-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande).

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen omfattar ca 1750 poäng, kurserna beror på vald inriktning.

 • Du tränar på att bearbeta material med olika verktyg och maskiner.
 • Du lär dig hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor.
 • Du lär dig att läsa och förstå en ritning.
 • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet..
  Du får lära dig att göra riskbedömningar.
 • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.

CNC-tekniker

 • Du lär dig att omvandla ritningen till något konkret och gärna tredimensionellt.
 • Du lär dig att hantera verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner.

Om förutsättningar finns kan du göra provet för grönt CNC-certifikat. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara certifikatet.  

Svetsare

 • Du lär dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik.
 • Du väljer en av följande svetsmetoder MIG/MAG, MMA eller TIG.

Om förutsättningar finns kan du göra en svetsarprövning. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara en sådan prövning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Ca 2.500 kronor för kurslitteratur och arbetskläder. Har du inte möjlighet att köpa egna arbetskläder så kommer det finnas möjlighet att låna skyddskläder över dagen på skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och på kommande arbetsplatser

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-ICS-2308-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

Period 1: 2023-08-07 — 2023-12-15

Period 2: 2024-01-01 — 2024-06-28

Period 3: 2024-08-05 — 2024-12-20

Period 4: 2025-01-06 — 2025-02-07


Övrig information

Skola

Veldi Kompetenscenter, https://www.veldikompetens.se/

Plats för utbildningen

Norra Deltavägen 1-3, 417 05 Göteborg samt Maskingatan 5, 417 64 Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta Jannica Rask på mail jannica.rask@veldikompetens.se för information.