Skip to main content
Gå till GRvux startsida

IT-support och servicedesktekniker

Data/IT |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Intresserad av IT, service och teknik? Med den här utbildningen till IT support- och servicetekniker får du de kompetenser som krävs för att på ett professionellt sätt arbeta med ärenden i en teknisk IT-miljö.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningens innehåll består av ett antal gymnasiala kurser inom Dator- och kommunikationsteknik. Kurser och innehåll har noga valts ut i nära samarbete med arbetslivet.

Utbildningen är på heltid, fysiska lektioner i skolmiljö.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 15% arbetsplatsförlagt lärande, APL,  i utbildningen. APL-perioden är  åtta veckor sammanhängande och genomförs under utbildningens andra termin.

För mer information, se här

Innehåll

Utbildningen leder till  kompetens som IT-supporttekniker där huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge användare IT-support onsite, via telefon, mail och remote på 1-2:nd line nivå. Utbildningen ska även leda till att du utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med kunder och uppdragsgivare på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt samt att dokumentera ditt arbete. Utbildningen kommer varvas med praktiska, laborativa och med teoretiska moment.

Efter utbildningen kommer du bl a. erhålla kunskaper och färdigheter i:

  • Windows 10
  • Windows Server
  • Powershell
  • Active Directory
  • Microsoft Office 365
  • Nätverksteknik
  • VPN
  • HyperV

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kurslitteratur  1000 – 1500 kr. Eventuella ytterligare kostnader kan förekomma för den som vill certifiera sina kunskaper, vilket är frivilligt.

Tänk på att

För att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du behärska det svenska och engelska språket i tal och skrift samt ha god datorvana. Även serviceintresse är en fördel.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-IST-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Engelska

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 —  2024-06-28
2024-08-05 —  2024-12-27


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal Krokslätts Fabriker 12A

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.