Skip to main content
Gå till GRvux startsida

IT-support och servicedesktekniker

Data/IT |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen leder till  kompetens som IT-supporttekniker där huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge användare IT-support onsite, via telefon, mail och remote på first- och second linenivå.

Utbildningen ska även leda till att du utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med kunder och uppdragsgivare på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen ges på plats på Campus Mölndal och kommer att varvas med praktiska, laborativa och teoretiska moment. Utbildningens innehåll består av ett antal gymnasiala kurser som ingår i El- och energiprogrammet. Kurserna och innehållet har noga valts ut i nära samarbete med arbetslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår 15% APL (Arbetsplatsförlagt Lärande), vilket innebär att du är på en arbetsplats under åtta veckor och genomför en del av utbildningen där.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Efter utbildningen kommer du bl a erhålla kunskaper och färdigheter i:

 • Windows 10

 • Windows Server

 • Powershell

 • Active Directory

 • Microsoft Office 365

 • Nätverksteknik

 • VPN

 • HyperV

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

 • Kurslitteratur 1000-1500 kr.

 • Kostnader för resor till och från din APL-plats.

 • Eventuella ytterligare kostnader kan förekomma för den som vill certifiera sina kunskaper, vilket är frivilligt.

Tänk på att

 • Vissa arbetsplatser kräver utdrag ur belastningsregistret.

 • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass kvällar/helger kan förekomma.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-IST-2408-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-20


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Kontakta skolan om du vill göra ett studiebesök.

skolexp.campus@molndal.se

Besöksadress

Krokslätts fabriker 12A, 431 37 Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen och antagningsprocessen. Där får du även möjlighet att ställa frågor.