Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Kock inom storkök/lunchrestaurang

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom storkök och lunchrestaurang. På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Det är inget studieuppehåll över julen 2023/2024 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån under mellandagarna.

  • Termin 1: du går i skola måndag, tisdag och fredag. Onsdag och torsdag är det hemstudier.
  • Termin 2: du går i skola måndag och tisdag. Onsdag till fredag gör du din APL.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Efter 7 veckor i skolan går du ut på din första APL period som är 5 veckor. Vi försöker anpassa så att du gör din APL i ditt närområde. Du kommer att göra minst 15 veckor APL på din utbildning. Har du arbetat tidigare i ett storkök lunchrestaurang kan vi validera viss del av din första praktikperiod.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen är du med och arbetar i skolans restauranger. Där får du pröva dina färdigheter i en levande restaurangmiljö och blir väl förberedd för arbete både inom storkök och lunchrestaurang. I skolan har du både teoretiska och praktiska lektioner. Utbildningen innehåller även arbetsplatsförlagd utbildning (apl) och du kan välja praktikplats beroende på om du vill inrikta dig mot storkök eller mot lunchrestaurang. Samtliga kurser, 1050 poäng, är obligatoriska.

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder, skor och litteratur uppgår till ca 2000 kr.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-KRS-2308-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14 – 2023-12-29

2024-01-01 – 2024-06-14

Informationsmöte

Om du vill veta mer om utbildningen innan du ansöker är du välkommen till ett informationsmöte hos oss. Vi erbjuder informationsmöte måndagen den 17 april klockan 15.00 och fredagen den 21 april klockan 09.00 . Maila oss om du vill komma, på helena.fagerell@kungsbacka.se . Informationsmötena kommer genomföras på Elof Lindälvsgymnaiset, Lindälvsgatan 3 i Kungsbacka. Vi möter upp alla som kommer i södra entrén.


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium

Studiebesök

Kontakta oss gärna om du vill komma på studiebesök, helena.fagerell@kungsbacka.se

Plats för utbildningen

Undervisningen sker i Elof Lindälvsgymnasiets moderna utbildningskök med tillhörande restaurang. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbacka station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka