Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Kock inom storkök/lunchrestaurang

Restaurang och livsmedel |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom storkök och lunchrestaurang.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en lärlingsutbildning lär du dig nya yrkeskunskaper ute på en arbetsplats, men du gör också en viss del av utbildningen i skolan.

Utbildningen startar med att du genomgår en sju veckor lång introduktion, där du går i skolan måndag, tisdag, fredag och får grundläggande kunskaper i vårt restaurangkök. Onsdag och torsdag får du hemuppgifter. Därefter börjar du din APL (arbetsplatsförlagt lärande) vissa veckor 4 dagar/vecka där du också studerar teori på skolan eller digitalt.  Det är ett sommaruppehåll i utbildningen 17 juni – 2 augusti.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande (apl) i utbildningen. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats åt dig. Du kan välja praktikplats beroende på om du vill inrikta dig mot storkök eller mot lunchrestaurang.  

För mer information, se här

Innehåll

På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Samtliga kurser, 1050 poäng, är obligatoriska.

Vi samarbetar med Scandic och Strawberry (gamla Choice), där vi har flera av  våra APL platser och där du som elev får ett stort nätverk att skapa kontakter för fortsatt arbete. Vi försöker i viss mån anpassa APL platsen i ditt närområde

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder, skor och litteratur uppgår till ca 2000 kr.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-KRS-2401-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2024-01-15 – 2024-06-14

2024-08-05 – 2024-12-13


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium

Plats för utbildningen

Undervisningen sker i Elof Lindälvsgymnasiets moderna utbildningskök med tillhörande restaurang. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbacka station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka

Studiebesök

Kontakta oss gärna om du vill komma på studiebesök, helena.fagerell@kungsbacka.se

Informationsmöte

Om du vill veta mer om utbildningen innan du ansöker är du välkommen till ett informationsmöte hos oss. Vi erbjuder informationsmöte måndagen 9 oktober kl. 15.00. Maila oss om du vill komma, till helena.fagerell@kungsbacka.se Informationsmötena kommer genomföras på Elof Lindälvsgymnaiset, Lindälvsgatan 3 i Kungsbacka. Vi möter upp alla som kommer i södra entrén.