Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Kock inom storkök/lunchrestaurang

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Viktig information

Samtliga kurser, 1050 poäng, är obligatoriska.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen är du med och arbetar i skolans restauranger. Där får du pröva dina färdigheter i en levande restaurangmiljö och blir väl förberedd för arbete både inom storkök och lunchrestaurang. I skolan har du både teoretiska och praktiska lektioner. Utbildningen innehåller även arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och du kan välja praktikplats beroende på om du vill inrikta dig mot storkök eller mot lunchrestaurang.   

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning. 

Utbildningen leder till

Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom storkök och lunchrestaurang. På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden.

Kostnader för eleven

Kostnader för arbetskläder, skor och litteratur uppgår till ca 2000 kr.

Studiebesök

Kontakta oss gärna om du vill komma på studiebesök, helena.fagerell@kungsbacka.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. APL genomförs på olika praktikföretag i regionen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: du gör du minst 15 % av utbildningen som apl. Utbildningen är uppdelad i två perioder och varje period innehåller apl. Har du arbetat tidigare i ett storkök lunchrestaurang kan vi validera viss del av din praktik.

Informationsmöte

Om du vill veta mer om utbildningen innan du ansöker är du välkommen till ett informationsmöte hos oss. Vi erbjuder informationsmöte måndagen den 10 oktober, klockan 15.00. Informationsmötena kommer genomföras på Elof Lindälvsgymnaiset, Lindälvsgatan 3 i Kungsbacka. Vi möter upp alla som kommer i södra entrén.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Undervisningen sker i Elof Lindälvsgymnasiets moderna utbildningskök med tillhörande restaurang. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbacka station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.
Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs gymnasium
Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Restaurang och Livsmedel

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

42 veckor

Poäng:

1 050

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-KRS-2301-KA

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-16
Period 2 2023-08-07 – 2023-12-15