Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Kock storkök/ lunchrestaurang

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som kock på exempelvis skola, förskola, sjukhus, äldreboende, hotell, lunchrestaurang eller konferensanläggning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En stor del av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Samtidigt som du lär dig yrkeskurser lär du dig svenska som andraspråk.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70% av utbildningen är förlagt på en arbetsplats

För mer information, se här

Innehåll

Under första terminen läser du de kurser som ingår i måltidsbiträdeutbildningen. Under termin två läser du de kurser som ger dig behörighet att bli kock i storkök/lunchrestaurang.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för kläder kan tillkomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.
För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå – har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning på heltid i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-10-23 — 2023-12-29
2024-01-01 — 2024-07-05


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Krokslätts fabriker 12A, Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Campus Mölndal

Studiebesök

Ta kontakt med campus@molndal.se om du vill göra studiebesök på skolan.