Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och godshantering

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av att jobba med lagerhantering, planering och godshantering? Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som till exempel lagermedarbetare inom många olika branscher såsom handel, terminal, industri och transport.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Övrig tid är undervisning på skolan. I utbildningen ingår även truckutbildning och studiebesök.

Utbildningen startar med tre veckors introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Skolan är ansvarig att ta fram en lämplig apl-plats. Man kan även anskaffa APL-platsen själv men måste godkännas av skolan. Vissa företag kräver utdrag ur belastningsregistret och detta hjälper skolan dig med att ansöka.

För mer information, se här

Innehåll

Under utbildningen får du kunskaper inom godshantering, transportlösningar, logistik med mera.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur och arbetskläder kan tillkomma.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-LAG-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-06-21


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal, Krokslätts Fabriker 12A

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Studiebesök

Du kan ta kontakt med skolan om du vill göra studiebesök på skolan.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa dina frågor.