Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och godshantering språkstöd

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Du får möjlighet att lära dig köra truck och arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager och transportföretag. Du lär dig grunder i logistik, godshantering, olika typer av lager och distributionskedjor. 

Förekommande arbetsmoment kan vara lastning och lossning av lastfordon, hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter samt att plocka varor och hantera dokument.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar på plats i Campus Mölndal med en tre veckors introduktion i skolans värdegrund, lärplattform och branschen. Du får även information om din kommande praktik.

Utbildningen är på heltid och upplägget är tre dagar APL samt en dag skolförlagd undervisning.
Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska grund/sfi och lär dig yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du får möjlighet att lära dig köra truck och arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager och transportföretag. Du lär dig grunder i logistik, godshantering, olika typer av lager och distributionskedjor. 

Förekommande arbetsmoment kan vara lastning och lossning av lastfordon, hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter samt att plocka varor och hantera dokument.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för resor till och från din APL-plats, litteratur och arbetskläder kan tillkomma.

Tänk på att

Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass kvällar/helger kan förekomma.
Vissa företag kräver utdrag ur belastningsregistret.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRX-LAG-2408-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Kontakta skolan om du vill göra ett studiebesök.

skolexp.campus@molndal.se

Besöksadress

Krokslätts fabriker 12A, 431 37 Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du även möjlighet att ställa frågor.