Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och godshantering

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Är du intresserad av att jobba med lagerhantering, planering och godshantering. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som till exempel lagermedbetare inom många olika branscher såsom handel, industri, terminal och transport.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Övrig tid är undervisning på skolan. I utbildningen ingår även truckutbildning och studiebesök. Yrkessvenska är integrerade i utbildningens kurser.

Utbildningen startar med en tre veckors introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Skolan är ansvarig att ta fram en lämplig apl-plats. Man kan även anskaffa APL-platsen själv men måste godkännas av skolan. Vissa företag kräver utdrag ur belastningsregistret och detta hjälper skolan dig med att ansöka.

För mer information, se här

Innehåll

Under utbildningen får du kunskaper inom godshantering, transportlösningar, logistik med mera.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur och arbetskläder kan tillkomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs B eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-LAG-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI B

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-06-21


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal, Krokslätts Fabriker 12A

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Studiebesök

Du kan ta kontakt med skolan om du vill göra studiebesök på skolan.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa dina frågor.