Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och logistik

Fordon och transport |Lärlingsvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta inom lager och terminal. Det innebär att du i ditt arbete kör truck och arbetar med logistik för olika transportslag samt den administration som finns på ett lager eller transportföretag.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning med språkstöd inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du läser yrkeskurser samtidigt som du lär dig svenska. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna.

För mer information, se här

Innehåll

Du lär dig köra truck och arbeta med den administration som finns på ett lager eller transportföretag. Du kommer lära dig grunder kring logistik, som exempelvis transportslag, olika typer av lager och distributionskedjor.

Du får lära dig om lager och godshantering, exempelvis lastning och lossning av lastfordon samt hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter. Att plocka varor och hantera dokument är andra arbetsmoment som ingår också, liksom truckutbildning, för truck typerna A och B truckar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor. Då företagen kan hantera varor av högt värde kan bakgrundskontroller förekomma. Det kan därför behövas ett utdrag från belastningsregistret.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs B eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRX-LAL-2401-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI B

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Studieperioder

2024-01-08- 2024-07-05

2024-08-05 – 2024-12-20


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Susanne Petersson, Utbildningsledare  

susanne.petersson@lerum.se

Telefon 1: 0302-521042 / Telefon 2: 076-129 55 28

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.