Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och logistik

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta inom lager och terminal.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna.

Då företagen kan hantera varor av högt värde kan bakgrundskontroller förekomma. Det kan därför behövas ett utdrag från belastningsregistret.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen är för dig som vill jobba på lager eller terminal. Du lär dig köra truck och arbeta med den administration som finns på ett lager eller transportföretag. Du kommer lära dig grunder kring logistik, som exempelvis transportslag, olika typer av lager och distributionskedjor.

Du får lära dig om lager och godshantering, exempelvis lastning och lossning av lastfordon samt hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter. Att plocka varor och hantera dokument är andra arbetsmoment som ingår också, liksom truckutbildning, för truck typerna A och B truckar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Även kostnad kan tillkomma för resor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-LAL-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-07–2022-12-29

2024-01-01–2024-05-10


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Susanne Petersson, Utbildningsledare  

susanne.petersson@lerum.se

Telefon 1: 0302-521042 Telefon 2: 076-129 55 28

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.