Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och logistik

Fordon och transport |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Är du intresserad av att jobba med lagerhantering, planering och logistik? Efter avslutad utbildning har du möjlighet att jobba som till exempel lagerarbetare och logistiker inom många olika branscher som handel, industri och transport.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med en tre veckors introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen.  Utbildningen är på heltid, fysiska lektioner i skolmiljö. I utbildningen ingår även truckutbildning och studiebesök.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Skolan är ansvarig att ta fram en lämplig lärlingsplats. Man kan även anskaffa APL-platsen själv men måste godkännas av skolan. Vissa företag kräver utdrag ur belastningsregistret och detta hjälper skolan dig med att ansöka.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen får du kunskaper inom godshantering, transportlösningar, logistik med mera.

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa dina frågor.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för litteratur och arbetskläder kan tillkomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-LAL-2308-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Krokslätts Fabriker 12A, Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Studiebesök

Du kan ta kontakt med skolan om du vill göra studiebesök på skolan.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.