Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lager och produktionsmedarbetare

Industriteknik |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du börja arbeta inom industrin med enklare lager och logistik-arbetsuppgifter kombinerat med arbetsuppgifter som operatör inom produktionen. Exempelvis hantera in- och utleveranser, montering, hantering av godsdokumentation med mera och passar dig som gillar att jobba flexibelt med olika uppgifter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid, och i början lär du dig grunderna på skolan för att efterhand gå över och lära dig mer på en arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller en större del arbetsplatsförlagt lärande.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen är för dig som vill jobba med varierande arbetsuppgifter på lager och inom produktion. För att kunna flexibelt arbeta med i hela flödet mellan godsmottagning, förädling och utleveranser kommer du få grunderna inom produktion och lager. Under utbildningen har du möjlighet att lära dig köra truck, hantera transportdokumentation samt planering av logistikflöden. Du lär dig att jobba som operatör, du får kunskaper om verktyg och maskiner och hur man planerar produktionsprocesser samt grundläggande kunskaper om ritningsläsning och mätteknik. Du kommer också få förståelse kring vikten av goda säkerhetsrutiner och arbetsmiljö när du arbetar inom produktion och lager.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Resor från och till skola och praktikplats.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-LAP-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07–2023-12-22

2024-01-01–2024-05-10


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Susanne Petersson, Utbildningsledare  

susanne.petersson@lerum.se

Telefon 1: 0302-52 10 42 Telefon 2: 076-129 55 28

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.