Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Larmtekniker

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Tekniska integrerade säkerhetslösningar utvecklas i dag i allt snabbare takt. Det vanliga fysiska inbrottsskyddet integreras idag med datorstöd och datakommunikation, där systemen ofta kommunicerar med kundens egna IT-nätverk. Detta ställer höga krav på kompetens hos dig som ska driftsäkra och serva dessa system. Kraven från försäkringsbolag och övriga aktörer i samhället förändras och leder till nya krav på säkerhetssystemen för att förhindra att information och egendom förstörs eller stjäls. Branschen för säkerhet behöver medarbetare med bred baskunskap, trygghet i sitt yrkesutövande och ett sunt säkerhetstänkande.

Det normala är att yrkesinriktningen inom larmteknik antingen går mot mekanik eller mot elektronik. Denna utbildning skapar en hybrid för att möta marknadens ökande behov av helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet när det gäller säkerhetssystem med integrerade elektroniska, elektromekaniska och mekaniska funktioner. Det tydligaste exemplet på marknaden är passersystem med dörrbladsplacerade läsare eller elektromekaniska cylindrar och nycklar, där gränsen mellan de traditionella yrkesrollerna suddats ut. Det finns fler exempel i form av säkerhetsskåp med elektroniska lås, men också i form av traditionella passersystem där elektromekaniska låsningen hamnar mellan yrkesrollerna för elektronik respektive mekanik med otydlig gränsdragning. Ofta med bristande helhetsfunktion, och därmed bristande säkerhet, som resultat.

Viktig information

För att bli anställningsbar efter genomförd utbildning bör du inte ha någon anmärkning i belastningsregistret. För att bli anställningsbar med inriktning mot inbrottslarm efter genomförd utbildning måste du vara svensk medborgare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen innehåller mycket teoretiska lärargenomgångar samt enskilda övningsuppgifter. Den omfattar cirka 15 h lärarledda lektioner samt cirka 10 h lärarledd handledning i veckan. Varierande schema utifrån kursernas behov.

Viss kurslitteratur är på engelska.

Utbildningen sker i Vuxenutbildningen Härrydas anpassade lokaler i Mölnlycke med tillgång till bibliotek, studievägledare och specialpedagog. Skolan ligger centralt i Mölnlycke, nära busshållplats med goda förbindelser till Göteborg (cirka 15 min). Stor och gratis parkeringsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

APL genomförs under sex veckor i termin två.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen till Larmtekniker är till för dig som är intresserad av att arbeta med att installera, programmera, dokumentera, driftsätta och underhålla olika säkerhetssystem som passagesystem, inbrottslarm, CCTV och brandlarm med kompletterande kompetens inom det mekaniska skyddet. Utbildningen ger inte låssmedskompetens, utan den mekaniska delen av utbildningen ger en god helhetssyn om mekaniken teoretiskt, medan den praktiska delen begränsar sig till mekaniken och elektromekaniken som är i direkt kontakt med den elektoniska säkerhetsfunktionen. Mest handlar det om att skydda värden, men en viktig del av kompetensen handlar om att säkerställa att utrymning är möjlig, exempelvis i händelse av brand.

Du kommer att få serva och underhålla alla typer av säkerhetssystem i olika miljöer. Den kunskap du får efterfrågas av flera olika aktörer och verksamheter, framför allt hos säkerhetsföretag och aktörer som svarar för drift och underhåll av säkerhetssystem. Vidare efterfrågas denna kompetens av företag som tillverkar och levererar säkerhetsprodukter.

Utbildningen kommer att bedrivas i samarbete med ett flertal stora företag inom de aktuella säkerhetsområdena. Dessa företag kommer även till viss del att undervisa på utbildningen. Du får en övergripande kunskap med inriktning mot de senaste inom området säkerhetsteknik.

Utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning är goda. Behovet av säkerhetsanläggningar ökar konstant och med det behovet av service, underhåll och utbyggnad samt integrering av systemen. Utbildningen bedrivs i ett etablerat samarbete mellan Vuxenutbildningen Härryda kommun och branschen för säkerhet och har tidigare erfarenhet av utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnaden blir ca: 2000 kr för litteratur och ev. skyddskläder.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-LST-2308-HA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölnlycke

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14–2023-12-22

2024-01-08–2024-05-31


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Härryda

Plats för utbildningen

Långenäsvägen 5, Mölnlycke

Ansvarig vuxenutbildning

Härryda kommun