Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Logistik och försäljning

Försäljning och service |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Branschens behov har förändrats och efterfrågan av personal som kan hantera logistik, truckkörning, försäljning, lageradministration samt enklare hantering av sociala medier och marknadsföring har ökat. Efter denna utbildning kan du arbeta inom lager, inom butik och webb eller med administrativt arbete.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen. Det är inget studieuppehåll över julen 2023/2024 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån, eller APL under mellandagarna.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Elevernas apl kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på apl för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

  • Truckutbildning.
  • Optimering när det gäller förbättringar eller ändringar på webbplats. 
  • Kunna förstå hur AI kommer att utvecklas och påverka oss under de kommande åren. 
  • Lagerfunktioner, lagerhållning, varudistribution, leveransbevakning, plockmetoder.
  • Entreprenörskap och eget företagande.
  • Praktisk säljkommunikation, säljarbete, kundpsykologi, kroppsspråk, kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.
  • Affärsidé, marknadsföring och säljkampanjer.
  • Datorstöd i exponeringsarbetet.
  • Konsument- och marknadslagar.
  • Butikskommunikation och hur butiksmiljö påverkar kunden och att detta påverkar även butikens nätförsäljning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för skyddsskor vid truckutbildning, ca 300-500 kr.

Tänk på att

Du behöver ha grundläggande datorkunskaper.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-FLF-2308-KA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-14 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-05-31


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium

Plats för utbildningen

Utbildningen genomförs på Elof Lindälvs gymnasium och ute på APL-företag.

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka