Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lokalvård

Hotell och turism |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med professionell lokalvård, t ex på kommuner, regioner, bemanningsföretag eller lokala företag inom branschen. Det finns möjlighet till SRY-certifiering.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Resten av tiden läser du yrkeskurser och svenska. Bra om du har en viss datavana.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Minst 70 % av din utbildningstid. Arbetet kan vara fysiskt tungt och man kan också behöva köpa egna arbetskläder.

För mer information, se här

Innehåll

Du lär dig om ergonomi , service och bemötande, städservice med mera samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Du får möjlighet att besöka verksamhet inom din bransch som ger dig möjlighet att få en inblick i arbetet.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för eventuella litteratur och arbetskläder kan förekomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs B eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

I antagningsprocessen kan kunskapstester i SFI ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-HLV-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI B

 

Se även utbildningsbeskrivningen för mer information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-07-05


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.