Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lokalvård språkstöd

Hotell och turism |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med professionell lokalvård inom till exempel kommuner, bemanningsföretag eller lokala företag inom branschen.

Det finns möjlighet till PRYL-certifiering för den som har kunskaper motsvarande SFIC och har klarat utbildningens alla kurser.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar på plats i Campus Mölndal med en tre veckors introduktion i skolans värdegrund, lärplattform och branschen. Du får även information om din kommande praktik. 

Utbildningen är på heltid och upplägget är tre dagar APL samt en dag skolförlagd undervisning.

Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska grund/sfi och lär dig yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får vara beredd på att det kan vara lång väg att åka, det är obekväma arbetstider som tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Din praktik börjar vanligtvis kl. 06.00 på morgonen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du kommer att få kunskap om hur ofta man ska städa, vilka städmetoder och städredskap som ska användas och om olika golvmaterial.  Det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs. Du kommer at få lära dig om olika städmaskiner som finns att använda för att spara på kropp, material och miljö

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för resor till och från din APL-plats, litteratur och arbetskläder kan tillkomma.

Tänk på att

  • Vissa arbetsplatser kräver utdrag ur belastningsregistret.

  • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen (kl. 6.00) samt pass kvällar/helger kan förekomma.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRS-HLV-2408-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Kontakta skolan om du vill göra ett studiebesök.

skolexp.campus@molndal.se

Besöksadress

Krokslätts fabriker 12A, 431 37 Mölndal

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområden du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen och antagningsprocessen. Där får du även möjlighet att ställa frågor.