Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Lokalvård

Hotell och turism |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med professionell lokalvård, t ex på kommuner, regioner, bemanningsföretag eller privata företag inom branschen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med en tre veckors introduktion där du får ta del av information du behöver om utbildningen, skolan, lärplattformen och branschen. Utbildningen är på heltid, fysiska lektioner i skolmiljö. Yrkessvenska är integrerade i utbildningens kurser.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande 70%, i utbildningen. Du får vara beredd på att det kan ibland vara lång väg att åka, det kan vara obekväma arbetstider såsom tidig morgon, kvällar eller helger.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du lär dig om ergonomi , service och bemötande, städservice med mera samtidigt som du lär dig det svenska språket. Det finns möjlighet till PRYL-certifiering.

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och olika yrkesområde du kan arbeta inom. Du rekommenderas att delta i informationsmötet för att ta del av viktig information om utbildningen.  Där får du också chans att ställa frågor.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för eventuella litteraturböcker och arbetskläder kan förekomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-HLV-2308-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-08-14 – 2023-12-29.


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Krokslätts Fabriker 12A, Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal

Studiebesök

Du kan ta kontakt med skolan om du vill göra studiebesök på skolan.

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.