Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Målare

Bygg och anläggning |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

En målare både målar och tapetserar. Med färg, penslar och andra redskap skapar du trevliga miljöer för människor, både på deras arbetsplatser och i deras hem. Arbetet som byggnadsmålare upplevs av många som fritt och självständigt.

En målare kan ha många olika arbetsplatser. Vissa företag har nya objekt flera gånger i veckan och vissa företag arbetar endast med stora omfattande måleriarbeten. En målare kan arbeta både inne och ute. Inom måleribranschen kan man specialisera sig inom en måleriteknik.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till mindre företag som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på en arbetsplats för att sedan flytta till en annan där måleriarbete ska utföras. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen startar med att du introduceras på skolan i fyra veckor. Du får reda på mer om utbildningen och om ditt framtida yrke. Skolan är ansvarig för att ta fram en lämplig lärlingsplats.

Att studera som lärling är på många sätt annorlunda än att studera på en skola. Därför är de fyra veckorna i början viktiga; passar utbildningen dig? Passar lärlingsformen dig? 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår 70 % arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Du är ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. En dag i veckan studerar du teori på skolan eller digitalt. Du får då träna på moment i utbildningen som du behöver bli bättre på och du har möjlighet att få stöd.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

En målare utför spackling, målning och tapetsering  på olika typer av ytor såsom vägg, tak och fasad. Detta får du lära dig under utbildningen. I ditt arbete använder du pensel eller roller. Sprutmålning är en vanlig metod på nybyggen. Du får träna på alla metoder.  När du tapetserar skär du tapet med kniv, klistrar och sätter upp den och slätar ut den med en borste. Detta tränar du på under utbildningen.

  • Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
  • Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
  • Du får kunskaper om lagar, regler och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
    Du får lära dig att göra riskbedömningar.
  • Du får kunskaper i att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera ditt arbete.
  • Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Du får lära dig att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
  • Ritningsläsning är en viktig del av utbildningen eftersom merparten av allt byggarbete utgår ifrån en ritning.

Kvalificerad utbildningstid

Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling Denna tid kallas kvalificerad utbildningstid. Du är lärling på ett företag i cirka 2,5 år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget enligt gällande avtal. Först efter att du har avslutat dina lärlingsmånader kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som målare.  Läs mer på Måleribranschens Yrkesnämnd hemsida: https://malare.nu/vuxenutbildning

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Inga direkta kostnader då kurslitteraturen är webbaserad. Skydddskläder får du låna av skolan.

Tänk på att

Bra med datorvana. Det är en stor fördel om du har körkort (B) eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-10-23 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-12-27


Övrig information

Skola

Utbildningscentrum Bräckegymnasiet

Plats för utbildningen

Stora Holm, Holmvägen 81, hus B, Hisingen

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Kontakta Peter Skog på Bräckegymnasiet, telefon 0725-757696, om du vill göra ett studiebesök.

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kommer få kallelse till ett informationsmöte på skolan. Kallelsen kommer via e-post.