Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Måltids/restaurangbiträde

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta i storkök i till exempel skola, förskola, äldreomsorg eller lunchrestaurang. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och arbetsmarknaden mycket god.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du läser kurser inom restaurang och livsmedel samtidigt som du läser svenska på antingen SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som samarbetar med en lärare i svenska.

Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang, samt gör APL på en arbetsplats. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är både på skola och arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du kommer vara på en arbetsplats under två perioder på din utbildning. Den ena perioden är på tre veckor och den andra är på fem veckor.

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom skola, barnomsorg och vård- och omsorgsbranschen.

För mer information, se här

Innehåll

Du får grundläggande kunskaper inom hygien, ergonomi, livsmedel, samt miljökunskap. Du får också lära dig grunderna i matlagning och vad som är särskilt viktigt att tänka på när det gäller allergier och annan specialkost. Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang. 

Måltiden är en viktig del i människors liv och det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater skapa lugn och trivsel och se till att gästen får en trevlig upplevelse. Du får därför kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst.

Via Studium Restaurangs hemsida https://www.studiumgbg.se/utbildningar/restaurang-bageri/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur, ca 1500 kronor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-RMB-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08–2024-06-28

2024-08-05–2024-10-11


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Studiums lokaler är på Skånegatan 20 i Göteborg (hållplats Scandinavium)

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mail till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Öppet hus

För mer information se Studiums hemsida

https://www.studiumgbg.se